Translate

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ζητήματα Τυπικού, Ο Ασπασμός του Ευαγγελίου εν τω Όρθρω των Κυριακών, υπό π. Γεωργίου Ρήγα

Ο Ασπασμός του Ευαγγελίου εν τω Όρθρω των Κυριακών
Οικονόμου
Γεωργίου Α. Ρήγα
(1884 - +1960)

Καθ' ἑκάστην Κυριακήν μετά τήν ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος καί εἰς τά δεξιά τῆς ἁγίας Τραπέζης ἀνάγνωσιν τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, ψαλλομένου τοῦ Πεντηκοστοῦ ψαλμοῦ, εἰς τόν στίχον "Ἰδού γάρ ἀλήθειαν..." ἐξέρχεται ὁ ἐφημέριος κρατῶν τό ἱερόν Εὐαγγέλιον μέ τάς χεῖρας κεκαλυμμένας διά τοῦ φελονίου αὐτοῦ, καί γίνεται ὁ ἀσπασμός τοῦ Εὐαγγελίου κατά τήν εἰθισμένην τάξιν. 

Πλήν καθ' ἅς Κυριακάς συμπίπτει μεγάλη Δεσποτική ἑορτή, ὁπότε οὐδέν τῶν Ἀναστασίμων ψάλλεται, ἀλλά πάντα τά τῆς ἑορτῆς, ὡς καί κατά τάς Κυριακάς, καθ' ἅς συμπίπτει Θεομητορική ἑορτή, ἀντί τοῦ συνήθους Ἀναστασίμου Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς σειρᾶς, λέγεται τό τῆς ἑορτῆς Εὑαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου πρό τῆς ἁγίας Πύλης ὑπό τοῦ ἱερέως, ἐστραμμένου πρός δυσμάς.

Κατά τάς δύο ταύτας περιπτώσεις τό νέον τῆς Μεγ. Ἐκκλησίας Τυπικόν παραγγέλει, ὅπως ὁ Πεντηκοστός ψαλμός ἀναγινώσκηται χῦμα, συνεπῶς δέ νά μή γίνεται και ὁ ἀσπασμός τοῦ Εὐαγγελίου.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Άξιον Εστίν Οκτάηχο, μέλος π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Άξιον Εστίν Οκτάηχο σε μέλος μακαριστού π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου.

Εκ του Βιβλίου "Λειτουργικά" π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου, Έκδοση Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού & Ιουστίνης Φυλή Αττικής 1990.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΚυριακή, 23 Απριλίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Κυριακή του Θωμά!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κυριακή του Θωμά!
Ιω. 12, 1-18 

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

“Ἐάν μή ἴδω, οὐ μή πιστεύσω”, είναι τα λόγια με τα οποία αντιδρά ο Θωμάς, όταν μαθαίνει την είδηση της Αναστάσεως του Χριστού, και ότι το ίδιο βράδυ της Αναστάσεως ο Κύριος φανερώθηκε στους υπόλοιπους μαθητές. Εάν δεν δω με τα μάτια μου τον Ιησού, αν δεν αγγίξω τα πληγωμένα χέρια Του και την πλευρά Του, δεν πρόκειται να πιστέψω αυτό το απροσδόκητο και τόσο χαρμόσυνο γεγονός. Και μια εβδομάδα αργότερα, εμφανίζεται και πάλι ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές Του, και αυτή τη φορά βρίσκεται ανάμεσά τους και ο “άπιστος” μαθητής. Τον καλεί ο Χριστός να ψηλαφήσει τα σημάδια από τους ήλους και από τη λόγχη, ο ίδιος όμως σπεύδει να Τον προσκυνήσει και να ομολογήσει με χαρά “ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου”. 

Ενθυμούμαστε σήμερα το γεγονός της ψηλαφήσεως του Θωμά, όχι μόνο γιατί αποτελεί συνέχεια των γεγονότων που ακολούθησαν το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά κυρίως επειδή μας δίνει μια άμεση μαρτυρία για την αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε, και πολύ περισσότερο όταν η χριστιανική πίστη έχει θεμελιωθεί στην Ανάσταση του Κυρίου. “Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή καί ἡ πίστις ἡμῶν”, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος  (Α΄ Κορ. 15, 44). Πράγματι, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε όλα είναι μάταια, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον άνθρωπο, καμία προοπτική πνευματικής ανάκαμψης και ζωής. 

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Πέτρο το Βυζάντιο (Ροτόντα, Παρασκευή 19/5/ 2017)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Πέτρο το Βυζάντιο 
(Ροτόντα, Παρασκευή 19/5/ 2017)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη Μουσικολογική Σπουδή: «Πέτρος ο Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (†1808)», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, ώρα 20.00, στον ιερό ναό του Aγ. Γεωργίου-Ροτόντα.

Την μουσική δράση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη θα παρουσιάσει ο επίκουρος καθηγητής κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, ενώ μελοποιήσεις του θα ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Μελίσματα Ψαλτικής (ρι΄) Κυριακή του Αντίπασχα! Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Αντίπασχα
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, 
τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, 
καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.


Τῇ ΚΓ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ως γενναίον εν μάρτυσιν...", "Ρωμαλέω φρονήματι...", "Τω σωτήρι συνέπαθες...", "Τω της πίστεως θώρακι...", "Ως αστέρα πολύφωτον..." "Ἑν θαλάσση με πλέοντα...". Στιχηρά προσόμοια Εσπερινού της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών "Ιλισιώτες Ψάλτες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Διδάκτορος της Βυζαντινής Μουσικολογίας Γρηγορίου Αναστασίου.
β) "Αξίως του ονόματος...": Δοξαστικό των Στιχηρών της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
γ) "Των θυρών κεκλσμένων...". Δοξαστικό των Στιχηρών Κυριακής του Αντίπασχα. Ήχος Πλ. β΄ Ψάλλει ο π. Θεόδωρος Γρηγορίου.
δ) "Τον νοερόν αδάμαντα...": Δοξαστικό των Αποστίχων  της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
ε) "Φιλάνθρωπε, μέγα και ανείκαστον...": Δοξαστικό των Αποστίχων Κυριακής του Αντίπασχα. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο τ. Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σερρών Χρήστος Τσιμερίκας.
στ) "Ανέτειλεν το έαρ...": Δοξαστικό των Αίνων Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών "Ιλισιώτες Ψάλτες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Διδάκτορος της Βυζαντινής Μουσικολογίας Γρηγορίου Αναστασίου.
ζ) "Μεθ' ημέρας οκτώ...". Δοξαστικό των Αινων Κυριακής Αντίπασχα. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Πλ. β΄Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία (Ο.Ε.ΒΥ.Χ.) υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου  Μιχαήλ Μακρή.
η) ''Σε την φαεινήν λαμπάδα...": Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Αντίπασχα. Ήχος α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
θ) "Επαίνει Ιερουσαλήμ..." Κοινωνικό της Κυριακής του Αντίπασχα. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο π. Αμφιλόχιος Δοχειαρίτης. 

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (με΄) Η Κυριακή του Θωμά μέσα από το Δοξαστικό των Αίνων

Η Κυριακή του Θωμά μέσα από το Δοξαστικό των Αίνων

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου 
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή του Αντίπασχα η ερχόμενη Κυριακή γνωστή ως Κυριακή του Θωμά διότι κατά την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το Συναξάρι της εορτής: "τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν".

Λέγοντας ψηλάφηση του Αποστόλου Θωμά εννοούμε το περιστατικό που αφηγείται ο ευαγγελιστής Ιωάννης "Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες" (Ιωαν. 20,24-29).

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Το φαινόμενο της έκθεσης των μικρών μαθητών της Ψαλτικής στο διαδίκτυο! Ωφέλιμο ή Καταστροφικό;;;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Το φαινόμενο της έκθεσης των μικρών μαθητών της Ψαλτικής στο διαδίκτυο! Ωφέλιμο ή Καταστροφικό;;;

Ηρακλή Μαλανδρίνου
Πρωτοψάλτου
Δασκάλου Ψαλτικής Τέχνης

Με ευθύνη και σοβαρότητα θέλω να αναφερθώ σε ένα φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται με μεγάλη έξαρση τον τελευταίο καιρό στην διαδικτυακή ψαλτική παρέα μας. Μια φοβερή προβολή μικρών μαθητών είτε απ΄τους ίδιους τους μαθητές, είτε απ΄τους καλούς και αξιόλογους Δασκάλους τους. 

Βρίθει το διαδίκτυο από βίντεο με μικρούς ηλικιακά μαθητές, οι οποίοι ψάλλουν ή καλύτερα προσπαθούν να ψάλλουν και οι οποίοι αυτοπροβάλλονται με περισσή υπερηφάνεια και βεβαιότητα για τον εαυτό τους. Δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό το οποίο προσθέτει στην προσωπικότητα ή την μουσική ολοκλήρωση ενός ανήλικου παιδιού ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, πριν καν ολοκληρώσει τον καθορισμένο τουλάχιστον κύκλο μαθημάτων που απαιτεί η προκαθορισμένη ύλη της Ψαλτικής. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά ψάλλουν από στήθους, όσες «εντυπωσιακές» μουσικές γραμμές, από πρόχειρες διασκευές και συνθέσεις και αν, πρόλαβε ν’ αρπάξει το αυτάκι τους στα δώδεκα ή δεκατρία τους χρόνια. Σε συνδυασμό με την αστάθεια που τις περισσότερες φορές έχει η φωνή τους σ΄αυτήν την ηλικία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο άκουσμα εκθέτει παρά ενισχύει αυτό το καλό παιδάκι, το οποίο είναι άξιο επαίνου για τον ζήλο και την προσπάθεια του, όταν βέβαια το κίνητρο του δεν υποκρύπτει ματαιοδοξία και προβολή (που σ΄αυτήν την ηλικία ελλοχεύει πιο έντονα). 

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου..." μέλος Νηλέως Καμαράδου, διασκευή π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Ο Είρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος του Πάσχα σε μέλος Νηλέως Καμαράδου και διασκευή μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Εκ του μουσικού βιβλίου "Μουσικόν Πεντηκοστάριον" καταρτισθέν υπό μακαριστού Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 41.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Η εορτή του Πάσχα! Περιεχόμενο και καθορισμός της ημερομηνίας του εορτασμού της!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Η εορτή του Πάσχα 

(Περιεχόμενο και καθορισμός της ημερομηνίας του εορτασμού της)


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας


Ιουδαϊκό Πάσχα

Η εορτή του Πάσχα ανήκει και κατέχει εξέχουσα θέση στον κύκλο των ετήσιων εορτών του ιουδαϊκού εορτολογίου. Η εορτή αυτή ετελείτο σε ανάμνηση των γεγονότων της Εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, από τον τόπο της δουλείας και μάλιστα από τη λύτρωση των πρωτοτόκων παιδιών του ισραηλιτικού λαού, τα οποία προσπέρασε ο εξολοθρευτής άγγελος. Η λέξη "πάσχα" είναι εβραϊκή και σημαίνει "πέρασμα", "διάβαση", "υπερβασία", "διαβατηρία", "υπερπήδηση"[i].