Translate

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Τελετουργικά Θέματα (ιθ΄) Η μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων (του Γεώργιου Ζαραβέλα

Η μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων
Γεωργίου Ζαραβέλα
Λειτουργιολόγου
Καθηγητού Θεολόγου
Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού

Η χριστιανική Εκκλησία αποτελεί ένα αρραγές και ενοποιό σώμα, το Σώμα του ιδίου του Ιησού Χριστού, του οποίου κεφαλή συνιστά ο ίδιος ο Κύριος. Η ενότητα του ευχαριστιακού, μυστικού Σώματος του Χριστού διαφαίνεται μέσα από την μέριμνα της Εκκλησίας για τους ζώντες και κεκοιμημένους αδελφούς – μέλη της. Σημαντική πτυχή αυτής της προσευχητικής, ενοποιού στάσης της Εκκλησίας αποτελεί και η μνημόνευση των ονομάτων όλων των μελών της, γνωστών και αγνώστων.
Το κυριακό Σώμα, κάθε φορά που συνάγεται, θυμάται και μνημονεύει προσευχητικά κάθε μέλος του, με αιτήσεις για ειρήνη σε όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, των πολιτισμών και των θρησκειών. Η γενική αυτή προσευχητική επίκληση εξειδικεύεται στη συνέχεια με προσεχή υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, αλλά και υπέρ όλων των μελών, είτε ζουν ειρηνικά, είτε βρίσκονται σε ανάγκη, κίνδυνο ή σε ειδικές συνθήκες. Οι λατρευτικές επικλήσεις περιλαμβάνουν και τη μνήμη των κεκοιμημένων αδελφών, οι οποίοι έχουν αποδημήσει της σύναξης και βρίσκονται πλέον στην ουράνια μακαριότητα.

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Ιερά Αγρυπνία! 22 Αυγούστου

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 8.30μ.μ. θα τελεσθεί Ιερά αγρυπνία στον Ιερό Ναό Παναγίας Μετοχιώτισσας, Μετοχίου Τραγαίας Νάξου, για την εορτή της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πέρας Αγρυπνίας:12.30 π.μ.

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Συνεργάτες του Θεού

Συνεργάτες του Θεού


Πανοσ. Αρχιμ.
π. Σεραφείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Α’ Κορ. 3.9-17 Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾽Ιησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον, χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησεν, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 


Συνεργάτες του Θεού μάς ονομάζει σήμερα ο απόστολος Παύλος, στο χωράφι και στην οικοδομή του Θεού, που είμαστε εμείς όλοι, δηλαδή η Εκκλησία. Πράγματι, το χωράφι δεν είναι του γεωργού αλλά του κυρίου αυτού · ούτε η οικοδομή ανήκει στον τεχνίτη αλλά στον οικοδεσπότη. Επομένως, εάν είμαστε οικοδομή δεν ωφελεί να είμαστε διασπασμένοι· κάτι τέτοιο ταιριάζει μάλλον στην παροιμία «λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως ἐρριμμένα»[1]. Ομοίως, εάν είμαστε χωράφι του Θεού, δεν ωφελεί να διαιρούμαστε, αλλά να είμαστε περιστοιχισμένοι από τον ίδιο φράχτη. Ύλη συνδετική της οικοδομής και περιτοίχισμα του χωραφιού του Θεού δεν είναι άλλη από την ομόνοια, τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος[2].

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (ο΄) Μέλη Κυριακής Θ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Κυριακής Θ΄ Ματθαίου


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) α) "Ον ουρανός ουκ εχώρησε...". Δοξαστικό Θεοτοκίο των Αποστίχων του μικρού Εσπερινού της Οκτωήχουτου μικρού Εσπερινού της Οκτωήχου. Μέλος Δοσιθέου Μοναχού, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών της "Φοιτητικής Χριστιανικής Δράσης"  υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης κ. Ηρακλή Μαλανδρίνου.
β) "Πεποικιλμένη τη θεία δόξη...". Εκλογή από τις αργές Καταβασίες Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός του Οικουμενικού Πατριαρχίου και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Καστοριάς κ. Αθανάσιος Βουγιουκλής.
γ) "Ως επ' εσχάτων...". Εωθινό Θ΄, Μέλος Γεωργίου Βινάκη, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Αιόλου κ. Μιχαήλ Ζάμπας.
δ) Δοξολογία Αργή. Εκλογή Στίχων εκ της Δοξολογίας.Μέλος Κοσμά Ισαάκ Καισαρέως, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.
ε) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης κ. Κωνσταντίνου Αγγελίδη

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (η΄) Το Δογματικό Θεοτοκίο του Πλ. δ' Ήχου (του Θεόδωρου Ρόκα)

Το Δογματικό Θεοτοκίο του πλ. δ' ήχου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής ΘεολογίαςΠαρά το γεγονός ότι διανύουμε την περίοδο των μεθεόρτων της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, περίοδο κατά την οποία ψάλλονται μεθέορτα τροπάρια, εσπέρια και καθίσματα στις καθημερινές ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας, εντούτοις κατά την Κυριακή των μεθεόρτων το λειτουργικό βιβλίο της Παρακλητικής δεν σχολάζει αντίθετα χρησιμοποιείται κανονικά και τα Αναστάσιμα Εσπέρια, καθίσματα, Αίνοι, Κανόνες κλπ. προτάσσονται των μεθεόρτων τροπαρίων.
Έτσι λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή, Κυριακή του πλαγίου τετάρτου ήχου, του ογδόου στη σειρά των ήχων, κατά την τέλεση της Ακολουθίας του Εσπερινού του Σαββάτου ψάλλεται το ακόλουθο Θεοτοκίο:
"Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη,
 καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη∙ ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, 
σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ' οὐ τὴν ὑπόστασιν∙ 
διὸ τέλειον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (ξθ΄) Μέλη του Βαρέως Ήχου

Μελίσματα Ψαλτικής
Από την Υμνολογία της Εκκλησίας μας!


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) Χερουβικός Ύμνος.Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Άξιον εστίν...". Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς τετραφώνος. Ψάλλει ο Τοποτηρητής Πρωτοψάλτης του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Κύριε εν τω φωτι του προσώπου σου...". Εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου. Μέλος Ιωάννου Κουκουζέλη, εξήγησις Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Διευθύνει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος (1941-2014).
δ) "Μήτηρ μεν εγνώσθης...". Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος.
ε) Θεοτόκε Παρθένε μετά κρατήματος. Θεομητορικός ύμνος, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών ''Θεόδωρος Φωκαεύς'' υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Χαράλαμπου Θεοτοκάτου.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

(Μουσικό Κείμενο) "Ράβδον δυνάμεως", Μέλος μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου & Ικαρίας κυρού Αθανασίου Καποράλη

"Ράβδον δυνάμεως". 
Έτερον μέλος όταν ενδύεται ο Αρχιερεύς όπως αναφέρεται από τον αείμνηστο 
μουσικοδιδάσκαλο Εμμανουήλ Βαμβουδάκη στην "Νέα Ανθολογία" που εξέδωσε. 
Το παρόν ψάλλεται και αντί Καλοφωνικού Ειρμού, αγιάζοντος Αρχιερέως.
 Μέλος μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου & Ικαρίας κυρού Αθανασίου Καποράλη

Για Download πατήστε ΕΔΩ ή ΕΔΩ

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Αφιέρωμα! Η Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ξενάγηση στα αριστουργήματα των Ελλήνων ζωγράφων με θέμα την Κοίμηση της Θεοτόκου! (του Νικολάου Ζία)

Ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Ζίας μας ξεναγεί στα αριστουργήματα των ελλήνων ζωγράφων με θέμα την Κοίμηση της Θεοτόκου


Νικολάου Ζία
Ομότιμου Καθηγητού
Ιστορίας της Τέχνης
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέσα στον παραλογισμό της πυρπολούμενης λιτής, άλλωστε, ελληνικής χλωρίδας έρχεται γαλήνια και υπερβατική κάθε χρόνο η υπέρλογη μετάσταση εκ του θανάτου προς τη ζωή, της Μητέρας της Ζωής, της ξεχωριστά τιμημένης από τον ελληνικό λαό Παναγίας, που συναθροίζει από τα πέρατα τους διασκορπισμένους και τους ενώνει με άξονα φωτερό τον Υιόν και Θεόν της, τον Ιησού Χριστό.