Translate

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ιη΄) Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του α' ήχου

Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του α' ήχου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

Αφού τελειώσει η τρέχουσα λειτουργική εβδομάδα, η περίοδος του πλαγίου τετάρτου (πλ. δ') ήχου, ξαναγυρίζει η Παρακλητική ή Οκτώηχος στον πρώτο από τη σειρά των οκτώ ήχων της εκκλησιαστικής - βυζαντινής μουσικής στον πρώτο δηλ. (α') ήχο, όπου κατά την απόλυση του Εσπερινού του Σαββάτου, στον όρθρο της Κυριακής και στη Θεία Λειτουργία, αμέσως μετά τη Μικρή Είσοδο, ψάλλεται το ακόλουθο Αναστάσιμο Απολυτίκιο:

"Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, · διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα· 
Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε".

Από το αναστάσιμο αυτό απολυτίκιο αν απομονώσουμε την ακόλουθη φράση: "τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα" καθίσταται οφθαλμοφανές πως ο ιερός υμνωδός αποσκοπεί να περιγράψει δυο γεγονότα - συγκυρίες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η Ανάσταση του Χριστού. Πρώτον το σφράγισμα του Παναγίου Τάφου κατά τη Θεόσωμο Ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς και την εκδήλωση του φόβου που έτρεφαν οι Ιουδαίοι προς τον Σταυρωθέντα Χριστό, στον Τάφο του Οποίου όρισαν στρατιωτική φρουρά.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Μουσικολογικά Ανάλεκτα (β΄) Γρηγορίου Στάθη

Περί τού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ. 
 
Ο Κοινωνικός ύμνος, το κοινωνικό δηλαδή,είναι επικαλυπτικός ύμνος, καλύπτει τον χρόνο τής ετοιμασίας τής θείας κοινωνίας και τής μεταλήψεως των λειτουργούντων κληρικών,εντός τού βήματος, και σε προέκταση καλύπτει τον χρόνο τής μεταλήψεως των πιστών. Δεν προβλέπεται από κανένα Τυπικό η ψαλμώδηση κανενός άλλου μέλους για την ώρα τής μεταλήψεως των πιστών,ούτε και η ψαλμώδηση άλλων στίχων τού ίδιου ψαλμού,απ' τον οποίο επιλέχτηκε ο κοινωνικός στίχος. Αυτή είναι η πάγια ψαλτική παράδοση απ' τα τέλη τού ιγ΄ αιώνα, πού πρωτοεμφανίζονται τα κοινωνικά στη μορφή πού έφτασαν μέχρις εμάς.Οτιδήποτε άλλο ψάλλεται, και μάλιστα παράταιρα ψάλματα και κανταδόρικοι δίφωνοι ή τρίφωνοι ψαλμοί,ή και το Τού δείπνου Σου τού μυστικού σε ύφος κακόγουστου αυτοσχεδιαστικού μοιρολογιού,είναι ξένα προς το πνεύμα τής ορθόδοξης λατρείας. (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ)

Σημείωση:Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη μας και Χοράρχη του Χορού Ψαλτών Χίου κ. Ηρακλή Μαλανδρίνο για την συλλογή και διάθεση στο blog μας αυτών των σημαντικών και διδακτικών απόψεων!

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Τελετουργικά θέματα (κη΄) Τα μεγαλυνάρια εορτών και αγίων στη Θεία Λειτουργία!

Τα μεγαλυνάρια εορτών και αγίων στη Θεία Λειτουργία

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ


Μεγαλυνάριο ονομάζεται το είδος εκείνο των τροπαρίων το οποίο προήλθε από τα έμμετρα προΰμνια του ειρμού και των τροπαρίων της θ’ ωδής των κανόνων μεγάλων εορτών: α) δεσποτικών (Χριστούγεννα, Περιτομή, Θεοφάνεια, Πάσχα, Ανάληψη, Πεντηκοστή), β) Θεομητορικών (Εισόδια, Ευαγγελισμός, Υπαπαντή) και γ) εορτών αγίων (Μεγάλου Βασιλείου, Τριών Ιεραρχών). Η ετυμολογία της ονομασίας τους ανάγεται στην προστακτική του ρήματος «μεγαλύνω» (μεγάλυνον), αφού με αυτόν τον ρηματικό τύπο ξεκινούν τα περισσότερα από αυτά. 

Το περιεχόμενο και ο στόχος των αρχικών προϋμνίων – μεγαλυναρίων είναι η παρακίνηση του εκκλησιάσματος σε δοξολογία του Κυρίου ή υμνωδία και τιμή των αναφερόμενων προσώπων, δηλαδή της Θεοτόκου ή των τιμώμενων αγίων. Ως μεγαλυνάρια θεωρούνται αρχικά και τα επονομαζόμενα ως Εγκώμια του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, τα κοινώς λεγόμενα και ως Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου. Ο τελευταίος χαρακτηρισμός τους ως εγκώμια δεν είναι ακριβής, αφού αποτελούν μεγαλυνάρια, γεγονός που αποδεικνύεται άμεσα από το ίδιο το κείμενο των τροπαρίων.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (στ΄) Ο παλαιοχριστιανικός ιερός ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης με την υπερχιλιετή αδιάλειπτη λειτουργικότητά του

«Ο παλαιοχριστιανικός ιερός ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης 
με την υπερχιλιετή αδιάλειπτη λειτουργικότητά του»


Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου
Ιερός Ναός Πρωτοθρόνου Χαλκείου. Νοτιοανατολική άποψη

Η μεγάλη ενοριακή εκκλησία του Χαλκείου στην περιοχή της Τραγαίας βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό οδικό άξονα του νησιού. Την ακριβή χρονολογία κατασκευής της δεν τη γνωρίζουμε. Τοποθετείται όμως με βεβαιότητα στην παλαιοχριστιανική περίοδο (6ος – 7ος αιώνας). Είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα μνημεία στον ελλαδικό χώρο που διασώζει προεικονομαχικές τοιχογραφίες (δηλαδή αγιογραφίες πριν από την εικονομαχική φάση 726 – 843).

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Μουσικολογικά Ανάλεκτα (α΄)

Στο χώρο τής Ψαλτικής Τέχνης για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει τα μουσικά του χαρίσματα και να αποκτήσει ορθό μουσικό κριτήριο,χρειάζεται μακροχρόνια άσκηση, πολλή μελέτη και διαρκής τριβή με τα κλασσικά μαθήματα. Οι απαιτήσεις τού αναλογίου είναι μεγάλες και όσοι είναι αγκιστρωμένοι επάνω στις διάφορες διασκευές και τις αμφίβολης ποιότητας νεωτερικές συνθέσεις, δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγουν από το βαθμό τής μετριότητας.

(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑΣ)

Μελίσματα Ψαλτικής (πγ΄) Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου
Ήχος Πλ. δ΄ Εωθινό Στ΄


Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος (787). Μονή Novodevichy, Μόσχα

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τας μυστικάς...". Δοξαστικό των Εσπερίων εορτής Των Αγίων Πατέρων. Μέλος Παύλου Βλαστού, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει η Χορωδία "Παύλος Βλαστός" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου & Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κ. Αντωνίου Μιχελουδάκη.
β) "Ο Βασιλεύς των ουρανών...".Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου & προσαρμογή στη Σλαβωνική γλώσσα από Manasii Poptodorov (1860-1938), Ήχος Πλ. δ. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου της Ρίλας Nikola Antonov.
γ) "Των Αγίων Πατέρων ο Χορός...". Δοξαστικό των Αίνων εορτής των Αγίων Πατέρων. Μέλος Αθανασίου Παναγιωτίδη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και Μουσικοδιδάσκαλος Αστέριος Δεβρελής.
δ) Αργή Δοξολογία. Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Ισαάκ Κοσμά του Καισαρέως, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ε) Τρισάγιος Ύμνος και Δύναμις. Μέλος Σπυρίδωνος Μαΐδανόγλου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Ρέντη κ. Σταύρος Πήλιουρας.
στ) "Άξιον Εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Χαραλάμπους Παπανικολάου, Ηχος Πλ.δ΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Πέττα.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Οκτωβρίου 2016

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Οκτωβρίου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ιζ΄) Το Θεοτοκίο του Σαββάτου του Πλ. δ' ήχου (β' μέρος)

Το Θεοτοκίο του Σαββάτου του Πλ. δ' ήχου (β' μέρος)

Θεοδώρου Ρόκα 

Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

"Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη∙ ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ' οὐ τὴν ὑπόστασιν∙ διὸ τέλειον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Αποπειρούμενοι να ερμηνεύσουμε τη φράση "ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν" μας προξενούται οι εξής απορίες: α) ποιός χαρακτηρίζεται ως "Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν" και β) γιατί χαρακτηρίζεται έτσι; Κατ αρχάς ο όρος - φράση "Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν" αναφέρεται στο πρόσωπο του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος "ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη". Ο χαρακτηρισμός αυτός αποσκοπεί στο να καταδείξει το ένα από τα τρία αξιώματα του Μεσσία Χριστού, δηλ. το βασιλικό αξίωμα (βασιλικό - προφητικό - ιερατικό τρισσόν αξίωμα του Κυρίου).